** FREE U.K POSTAGE **

1967 Sheffield Wednesday v Manchester United Matchday Programme
1967 Sheffield Wednesday v Manchester United Matchday Programme
1967 Sheffield Wednesday v Manchester United Matchday Programme
1967 Sheffield Wednesday v Manchester United Matchday Programme

1967 Sheffield Wednesday v Manchester United Matchday Programme

Regular price £5.99 Sale

Retro vintage Sheffield Wednesday v Manchester United match day football programme 1967

Good, vintage condition overall